Art Bank Taiwan FB
To Center Guide ::: :::
Case Study
Academia Sinica
2018.07.22
Display

2018.06.25-09.24
Place: Academia Sinica(128 Academia Road, Section 2, Nankang, Taipei)
Artist: WANG Ding-Yeh, CHU Fang-Yi, LIN Tzu-Chuan, LIN Ying-Chen, KAO Yung-Lung, KAO Ya-Ting, CHANG Tzu-Ching, Jim Chang, CHEN Ping-Han, HUANG Po-Hsun, LIAO Chi-Heng, LIU Yu-Fang, HSIEH Yi-Shan

 • CASE(Academia Sinica) Picture,No.1,Total:16
 • CASE(Academia Sinica) Picture,No.2,Total:16
 • CASE(Academia Sinica) Picture,No.3,Total:16
 • CASE(Academia Sinica) Picture,No.4,Total:16
 • CASE(Academia Sinica) Picture,No.5,Total:16
 • CASE(Academia Sinica) Picture,No.6,Total:16
 • CASE(Academia Sinica) Picture,No.7,Total:16
 • CASE(Academia Sinica) Picture,No.8,Total:16
 • CASE(Academia Sinica) Picture,No.9,Total:16
 • CASE(Academia Sinica) Picture,No.10,Total:16
 • CASE(Academia Sinica) Picture,No.11,Total:16
 • CASE(Academia Sinica) Picture,No.12,Total:16
 • CASE(Academia Sinica) Picture,No.13,Total:16
 • CASE(Academia Sinica) Picture,No.14,Total:16
 • CASE(Academia Sinica) Picture,No.15,Total:16
 • CASE(Academia Sinica) Picture,No.16,Total:16
Top
:::